Reportage

Få en idé om hur en full leverans kan se ut:

  • Över 300 retuscherade bilder

  • Highlight video

  • Privat galleri online

Ni får även samtliga bilder som tas under dagen, utan retusch.

"Era bröllopsbilder och bröllopsfilm kommer att bevaras i resten av ert liv, för att sedan ärvas av era barn. Detsamma kan man inte säga om bröllopstårtan eller vilka bestick ni valde. Bra fotografi växer med tiden."

Josef Peyre

Josef Peyre Wedding photographer | Josefpeyreweddings.com | +46739698036

Based in Stockholm, Sweden & Mallorca, Spain.

 Wedding photographer Stockholm

Bröllopsfotograf stockholm

Wedding photographer Mallorca

  • Black Instagram Icon