Reportage

Få en idé om hur en full leverans kan se ut:

  • Över 300 retuscherade bilder

  • Highlight video

  • Privat galleri online

Ni får även samtliga bilder som tas under dagen, utan retusch.

"Era bröllopsbilder och bröllopsfilm kommer att bevaras i resten av ert liv, för att sedan ärvas av era barn. Detsamma kan man inte säga om bröllopstårtan eller vilka bestick ni valde. Bra fotografi växer med tiden."

Josef Peyre